Udkast til forordning om fiskeri og handel ved Island. Islandsk version.