Udkast til ødejordsforordning for Island. Islandsk version.