Afskrift af brev fra amtmand Ólafur Stephensen til Rentekammer om fremmede skibes sejlads ved Island 5.9.1769. Lit. A. N° 7.