Forarbejde til redegørelse om veje til at genfinde den forsvundne bygd på Grønland samt vurdering af omkostningerne.