Oversigt over bemærkninger til politiforordningen.