København

Forordningen om kommissionen udstedes den 15. maj og trykkes på islandsk og dansk i 2600 eksemplarer.