København

Landkommissionen oprettes den 20. marts 1770 til at undersøge forholdene i Island.