Pastor Þorsteinn Pétursson på Staðarbakki skriver en redegørelse, som han kalder “Landforbedringstancker nyebefunden” [uden dato 1770/1771]. Lit. ZZ. N° 1.