Uddrage af brevene lit. D. – lit. Zz. og fra kommissionens mødeprotokol. Uden lit. nr.