Udkast til forordning for Island om jævning af jord og tuer.