Udkast til forordning om ombudsmænd for kongejorder i Island.