Udkast til instruks for student Mohr vedrørende undersøgelsesrejse til Færøerne