Udkast til ødejordsforordning for Island. Dansk version.